Prevoditelj: Radomir Venturin


Nevenka Macolić: ALAT ZA LJUBAVNA PISMA

ORMAR S HALJINAMA

dio prašne scenografije
utvare kostimi
crna kutija
koju ne otvaraju mudre

rastvaram širom
oba krila

miris lavande
miris kamfora
okomito položeno vrijeme

haljine koje sam nosila
i koje su mene nosile
mnoge s tragovima
vatrometnog Chanela 19
i žalobnog Magie noirea
pamučno ljetno razgolićene
mekano vuneno zimske
rupičaste s moljčevog jelovnika

izletničke
kazališne
vjenčane
uredske
putničke

nekoliko u kojima sam se
osjećala nadmoćno
ovjekovječene na filmovima
i fotografijama
označene mirisima
umrlih životinja
napuštenih i onih
koji su mene napustili
ljudi

skupocjene
žrtvovane
darovane
svlačene
glupe

korotne i pripremljena
za ukop
pokapane hranom pićem
i suzama
rasparanih rukava
od grljenja

čedne
trudničke
poletne
tijesne
obijesne

četiri za koje znam
koju sam u njima
napisala pjesmu
one koje su me
pronijele i spasile
svilena duga crna
s izrezom na leđima
u obliku suze

bezdušne
bezlične
zaboravljene
razgovorljive
koketne

ljubičasta
nikada poslije dotaknuta
neka
čija se tkanina
mrvi u ruci
jedna siva sa zaostalim
smogom New Yorka
u porubu

nedovršene
neizglačane
prepravljane
nezapažene
neizgužvane

na plavoj s leđa
otisak dijela grafita
s berlinskog zida
kobno crvena iz doba Pariza
koja se nikad
do kraja nije dala svući
bijela s neočišćenim
travnatim zelenilom

zavodljive
smiješne
prozirne
cvjetne
baletne

ukrašene mačjim i zečjim
dlakama
vlasima kćeri
muževa ljubavnika prijateljica
i moje mrtve
prirodne boje kose

obično neuspjele
šivene mojom rukom
nikad odjevene
nekome uzalud namijenjene
kupljene samo za utjehu
urasle u moju kožu

uredno
obješeni
život

ПЛАТЯНОЙ ШКАФ

часть пыльной сценографии
призраки костюмы
чëрный ящик
который не открывают мудрые женщины
распахиваю настежь
обе двери

аромат лаванды
аромат камфоры
отвесно расположенное время

платья которые я носила
и которые меня носили
многие со следами
фейерверочного Chanel 19
и жалобного Magie noire
хлопчатобумажные по-летнему обнажëнные
мягкошерстяные зимние
дырчатые объедки моли

для поездки за город
для театра
подвенечные
офисные
дорожные

несколько в которых
я чувствовала себя превосходящей всех
увековеченные на киноплëнках
и на фотографиях
отмеченные запахами
умерших животных
покинутых и тех
кто меня покинул
людей

дорогостоящие
пожертвованные
подаренные
снимаемые
дурацкие

траурные и подготовленные
к погребению
забрызганные едой напитками
и слезами
с распоротыми обниманиями
рукавами

целомудренные
для беременных
воодушевлëнные
тесные
озорные

четыре о которых знаю
какие в них
я написала стихи
те которые меня
вознесли и спасли
шëлковое длинное чëрное
с вырезом на спине
в форме слезы

бездушные
безликие
забытые
разговорчивые
кокетливые

фиолетовое
никогда потом не тронутое
некоторые
с тканью
крошащейся под рукой
одно серое с оставшимся
смогом Нью-Йорка
в подшивке

недошитые
неглаженые
переделанные
незамеченные
несмятые

на синем со спины
отпечаток фрагмента граффити
с берлинской стены
зловеще красное с времëн Парижа
которое никогда
до конца не позволяло себя снять
белое с неочищенным следом
травяной зелени

соблазнительные
смешные
прозрачные
в цветочек
балетные

украшенные кошачьими и заячьими
шерстинками
волосами дочери
мужей любовников подружек
и моими мëртвыми
натурального цвета волосами

обычно неудачные
сшитые моей рукой
никогда не надетые
кому-то напрасно предназначенные
купленные лишь в утешение
въевшиеся мне в кожу

аккуратно
повешенная
жизнь


Nevenka Macolić: ALAT ZA LJUBAVNA PISMA

NEDOSTAJANJE

kao da izostajem
iz svog života
tako mi nedostaješ
a kad se promijeni način
na koji nedostaješ
raduje me koliko ću vrsta
tvog nedostajanja
još pronaći

i kad zaboravim da nedostaješ
nedostaje mi to nedostajanje
stidim se
koliko mi nedostaješ
nedostaje mi
i strah
od tvog nedostajanja

jer što će biti
što preostati
od mene
kad mi prestaneš
nedostajati

НЕХВАТКА

точно я пропускаю
свою жизнь
насколько тебя не хватает
а когда меняется образ того состояния
в котором не хватает тебя
меня радует сколько видов
нехватки тебя
я ещë обнаружу

и когда забываю что тебя не хватает
недостаëт мне той самой нехватки
стыдно насколько тебя мне не хватает
недостаëт мне
даже боязни
нехватки тебя

ведь что будет со мной
что останется
от меня
когда ты мне перестанешь
недоставать


Nevenka Macolić: ALAT ZA LJUBAVNA PISMA

LJUBILA BIH TE

ljubila bih te
dok čitaš novine u pidžami na pruge
dok ručaš bez volje
i onih dana kad mi baš nitko ne treba

ljubila bih te
i kad mi dojadiš
i kad si protiv mene
po noći dok sniježi
a tebe izdajnički nema

ljubila bih te
na sjednicama
u tramvaju
dok spavam ružna i neljubljena
i onda kad nizašto nemam vremena

ljubila bih te žedna i bolesna
i drugim zanesena
pod morem
dok ljubim muža
kad idem zubaru
i cijelim putem do neba

ljubila bih te i kad postanem
svoja sjena
makar se unuci smijali
kad ti se drijema
i onda kad ne budem znala da ljubim
niti zbog čega

ljubila bih te
kao biljka kao šljunak kao zvijer
i kao žena

i kad mi se čini kao da nikad
nikoga ljubila nisam
ja bih te ljubila
i mrtva bih
i trudna

i nerođena

Я ЛЮБИЛА БЫ ТЕБЯ

я любила бы тебя
когда ты читаешь газету в пижаме в полоску
когда обедаешь неохотно
и в те дни когда мне никто нисколько не нужен

я любила бы тебя
и когда ты мне надоешь
и когда ты против меня
ночью пока снег идëт
а тебя по-предательски нет

я любила бы тебя
на заседаниях
в трамвае
пока сплю безобразная и нелюбимая
и в минуту когда ни на что времени нет

я любила бы тебя когда хочется пить и я больна
и кем-то другим увлечена
под морем
когда целую мужа
когда иду к зубному врачу
и по всей дороге до неба

я любила бы тебя и когда стану
собственной тенью
хотя внукам смешно
когда голову клонит ко сну
и в ту минуту когда знать не буду
что люблю ни из-за чего

я любила бы тебя
как злак как галька как зверь
и как женщина
и когда кажется что никогда
никого я не любила
я любила бы тебя
и мëртвая
и беременная
и нерождëнная