Prevoditelj: Ljatif Demir


Nevenka Macolić: ALAT ZA LJUBAVNA PISMA

TOLIKO

bili smo
toliko zemaljski
da smo postali
korijenje
toliko prizemljeni
da smo počeli
svjetlucati
k'o stari panjevi
toliko očišćeni
od ljubavi
da smo poput
starih kaljača
gacali po blatu
i kad nije bilo
kiše

KODOBOR

siamas
kodobor phuvjale
thaj uljam
darhia
kodobor
paše dži i phuv
thaj leljam
te rošandjova
sar purane rukha
kodobor užarde
katar o kamlipe
thaj sar e
purane čikale tiraxa
uštavdjam ani čik
thaj kana na delas
biršim


Nevenka Macolić: ALAT ZA LJUBAVNA PISMA

ZA LJUBAVNICE

svaku
koja ti liže znoj
zatiljka
umiva se
u tvojem mirisu
ljubi ti donju usnu
miluje međunožje
koja ti
siše ušnu resicu
koja puši s tobom
onu cigaretu poslije
i jede jabuku prije
iz košare
mojih sjećanja
ugrist će u jezik
mlada zmija
otrovnica

E KAMLJENGE

sakoja
so čarel tiro teri
e menjakoro
thovel pes
ano tiro sung
čumidel tiro teluno vuš
angalinel tut maškar e čanga
savi so vuštenca piel
tiri kaneskiri školka
savi so piel tusa
kodoja cigara palo sa
thaj xal i phabaj angeder
katar i sepetka
mire xošipendar
ka dandarel la ani čhib
terni sapni
zehirali


Nevenka Macolić: ALAT ZA LJUBAVNA PISMA

8

8 je
kao zagrljaj
zvao je oko 8
sada je 8
negdje je uvijek 8
netko nekome
svakoga jutra
zvoni u 8
umrijet ću
oko 8

8

8 si
sar angali
akharelas vov trujal o 8
akana si 8
nekote si sakana 8
nekova nekaske
sakoja detharin
erzinel ano 8
ka merav
trujal o 8