Ana Horvat, 1994.

Pjesme Ane Horvat interpretirali su dramski umjetnici i recitatori (na recitalima, predstavljanjima zbirki poezije i antologija, te radio i televizijskim emisijama):

Zvonko Novosel,
Lela Margitić,
Urša Raukar,
Dubravko Sidor,
Jelena Miholjević,
Marko Torjanac,
Suzana Nikolić,
Anja Šovagović,
Marina Kostelac,
Enes Kišević,
Petar Jovanović,
Siniša Ružić,
Sven Šestak,
Kostadinka Velkoska,
Dragan Milivojević,
Semka Sokolović Bertok,
Predrag Vušović,
Biserka Fatur,
Sonja Šarunič,
Sanja Brajković,
Mirko Kovačević,
Sanja Poljak,
Kristina Krepela,
Draženka Kozjak,
Dubravka Miletić,
Blaženka Galjar,
Maja Freundlich,
Elvire Korman,
Nataša Maričić,
Marija Sekelez,
Ljubica Jović,
Jadranka Rilović i
Maja Tisaj
Dubravka Crnojević-Carić

i mnogi drugi
(kao, primjerice, djeca u kazališnim uprizorenjima Zaljubljenog voća i povrća).

OSTALE TRIBINE POEZIJE ANE HORVAT

Od mnogobrojnih tribina-recitala održanih u knjižnicama grada Zagreba (i mnogih drugih gradova), u zagrebačkom Kulturno informativnom centru, Klubu Studentskog centra, Zimskoj dvorani INA Naftaplina, Europskom domu, Židovskoj općini itd. gdje su održani deseci recitala poezije Ane Horvat u rubrikama ove web stranice spomenuti su i dokumentirani samo neki.

MJESTO U SPOMENARU


MJESTO U SPOMENARU, recital ljubavne lirike Ane Horvat (iz njezine prve četiri zbirke), snimljen u Zagrebu 1996. godine. Recitiraju: Marina Kostelac, Sanja Poljak i Draženka Kozjak uz gitarističku pratnju Mihaele Pažulinec. Snimatelj: Ivica Hripko, izbor pjesama i režija: Jasna Palčec (Ana Horvat).

PJEŠČANA OGRLICA


PJEŠČANA OGRLICA, recital pjesama Ane Horvat iz istoimene zbirke, Zagreb, Europski dom, 1994. Recitiraju: Dubravko Sidor, Marina Kostelac, Zvonko Novosel, Sanja Poljak, Mirko Kovačević i Draženka Kozjak.

ZALJUBLJENO VOĆE I POVRĆE


ZALJUBLJENO VOĆE I POVRĆE (po novom scenariju Ane Horvat prema njezinoj istoimenoj slikovnici) premijerno je kao kazališna predstava za djecu-musical izvedena u povodu Valentinova 14. veljače 2016. u Kazalištu za djecu i mlade u Zaprešiću. Predstavu je režirala Marina Kostelac, scenografiju, kostime i rasvjetu potpisala Paula Bučar, songove na tekstove pjesama iz slikovnice komponirao Davor Rocco, a autorica plesne koreografije je Rebeka Čuljak.

Radio najava za kazališnu premijeru Zaljubljenog voća i povrća 14. veljače 2016.


Papirni stolnjaci koji su bili na stolovima u Klubu Studentskog centra u Zagrebu s otisnutim ljubavnim pjesmama (u izboru voditeljice Tribine): SAN Zvonimira Goloba, JUTRO, Ane Horvat, SVJETILJKA LJUBAVI Dragutina Tadijanovića, PRVA LJUBAV Slavka Mihalića, ZARUKE Tudora Arghezija, KOLIKO SI IMALA LJUBAVNIKA Jirija Šotole, itd.


Nekoliko od flajera s po jednom pjesmom predstavljanih pjesnika koji su svakoga tjedna 2003. i 2004. godine dijeljeni zagrebačkim studentima prije održavanja Tribine (hrvatske) ljubavne lirike u Klubu Studentskog centra.


TRIBINE HRVATSKE LJUBAVNE LIRIKE


Na tribinama hrvatske ljubavne lirike održavanim u Zagrebu (najprije, u kafiću Chiara, zatim u Klubu Studentskog centra i u Knjižnici Bogdana Ogrizovića) u razdoblju od 2003. do 2007. godine Ana Horvat je predstavila više od pedeset hrvatskih pjesnika, i to:

Zvonimira Goloba, Nadu Iveljić, Vesnu Parun, Tina Ujevića, Alojza Majetića, Irenu Vrkljan, Nikicu Petraka, Anu Horvat, Željka Kneževića, Vesnu Krmpotić, Antuna Gustava Matoša, Lidiju Bajuk, Dobrišu Cesarić, Božicu Jelušić, Mariju Peakić Mikuljan, Ružicu Cindori, Borbena Vladovića, Seada Begovića, Maju Gjerek Lovreković, Simu Mraovića, Ljerku Car Matutinović, Enea Kiševića, Dragu Ivaniševića, Višnju Stahuljak, Slavka Mihalića, Lanu Derkač, Tita Bilopavlovića, Sanju Pilić, Dianu Burazer, Jozefinu Dautbegović, Delimira Rešickog, Janka Polića Kamova, Eneriku Bijač, Josia Pupačića, Dragutina Tadijanovića, Arsena Dedića, Luku Paljetka, Nikolu Šopa, Stijepu Mijovića Kočana, Ivana Slamniga, Sidu Košutić, Jagodu Zamodu, Željka Sabola, Boru Pavlovića, Igora Zidića, Antuna Branka Šimića, Milana Begovića i Antuna Šoljana.

Klub Studentskog centra, Tribina 2004. god., Suzana Nikolić i Enes Kišević interpretiraju ljubavnu liriku Maje Gjerek i Enesa Kiševića.
Dramski umjetnici Kristina Krepela i Siniša Ružić na Tribini ljubavne lirike u Knjižnici B. Ogrizovića, 2005. god.
Dramski umjetnici Urša Raukar i Sven Šestak interpretiraju ljubavnu poeziju na Tribini u Knjižnici B. Ogrizovića, 2005. godine..
Glumci Marko Torjanac, Suzana Nikolić, te pjesnici Borben Vladović i Ružica Cindori na Tribini u Knjižnici B. Ogrizovića, 2007. god.
Dramski umjetnici Suzana Nikolić i Marko Torjanac recitiraju na Tribini ljubavne lirike, Knjižnica B. Ogrizovića, 2005.godine.
Glumci Semka Sokolović Bertok i Predrag Vušović (sa psom Putom) recitiraju na festivalu Cest is d' best 2007. godine liriku posvećenu napuštenim psima Višnje Stahuljak i Ane Horvat.

Stihove hrvatskih pjesnika na tribinama su interpretirali dramski umjetnici: Suzana Nikolić, Sreten Mokrović, Doris Šarić Kukuljica, Zvonko Novosel, Kristina Krepela, Siniša Ružić, Damir Šaban, Semka Sokolović Bertok, Sven Šestak, Marko Torijanac, Lela Margitić, Predrag Vušović, Urša Raukar, Biserka Fatur, Kostadinka Velkoska, Enes Kišević i Marina Kostelac.

Šansone na uglazbljene ljubavne stihove devet hrvatskih pjesnika pod naslovom POEZIJA U ŠANSONI pjevale su na posebnoj Tribini hrvatske ljubavne lirike 31.siječnja 2004. u KLUBU Studentswkog Centra u Zagrebu: Sandra Bagarić, Lada Kos, Ksenija Erker, Lela Margitić, Kostadinka Velkoska i Lidija Bajuk

Gloria, 6. 2. 2004., POEZIJA U ŠANSONI 2004. (od lijeva na desno): Lada Kos, Lidija Bajuk, Kostadinka Velkovska, Ksenija Erker, Sandra Bagarić i Lela Margitić.