Ana Horvat, 2014. (foto: Mladen Proštenik)


Antologija donosi kratku biografiju, fotografiju i poeziju četrdeset hrvatskih pjesnika, a obuhvaća poeziju starije, srednje i mlađe generacije autora što daje jasan presjek hrvatske suvremene poezije. Iste godine kada je tiskana, u sklopu održavanja međunarodnoga festivala Teatar poezije “Anđeli iznad nas” (2. – 7. rujna 2014.), Antologija je predstavljena bugarskoj javnosti u Varni, Sofiji i u drugim bugarskim gradovima.Poezija Ane Horvat predstavljena je sa šest pjesama.

Enerika Bijač, književnica, antologičarka i slikarica - glavna koordinatorica Slavenske akademije za Hrvatsku. Bugarska književnica i prevoditeljica Elka Nyagolova je rođena u Dobriču, a živi u Varni na Crnom moru. Diplomirala je filologiju na Sveučilištu Sveti Klement Ohridski u Sofiji.


SUVREMENA HRVATSKA POEZIJA (antologija na bugarskom jeziku), Slavenska književna i umjetnička akademija, Varna, Bugarska, 2014., antologičarka: Enerika Bijač, predgovor: Elka Nyagolova, prevoditeljice: Ivana Primorac i Elka Nyagolova, urednica: predsjednica Slavenske akademije Elka Nyagolova, 172 stranice.


Objavljena "Antologija suvremene hrvatske poezije" na bugarskom jeziku
narod.hr, 9. rujna 2014.

Antologija suvremene hrvatske poezije na bugarskom jeziku, koju je sastavila glavna koordinatorica Slavenske akademije za Hrvatsku, književnica Enerika Bijač, objavila je Slavenska književna i umjetnička akademija u Varni, priopćilo je danas Društvo hrvatskih književnika (DHK).
U četvrtak 2. listopada u 12 sati održano je predstavljenje knjige Elke Nyagolove Bijela kuća i antologije Suvremena hrvatska poezija (na bugarskom jeziku), prir. Elka Nyagolova, Slavenska književna i umjetnička akademija, Varna, 2014.

DHK napominje kako je u sklopu održavanja međunarodnoga festivala Teatar poezije “Anđeli iznad nas” (2. – 7. rujna 2014.), antologija predstavljena bugarskoj javnosti u Varni.
Predstavljanje je, kako se navodi, održano 3. rujna u hramu Sv. Arhanđela Mihovila, u kojemu su se sveta slavenska braća Ćiril i Metod zaustavili na svome putu i radili na sastavljanju slavenskog pisma.
Predstavljena je i u Šumenu u galeriji “Elena Karamihailova”, u Balčiku u Nimfeumu dvorca i kompleksa botaničkog vrta pod zaštitom bugarskoga Ministarstva kulture.
DHK ističe kako je ove godine Hrvatska bila u žarištu Teatra poezije.
Antologiju su prevele na bugarski jezik Ivana Primorac i Elka Nyagolova, a knjigu je uredila Elka Nyagolova, predsjednica Slavenske akademije.
Antologija donosi kratke biografije, fotografije i poeziju 40 pjesnika, a koncipirana je, kako se navodi, slojevito – tako da obuhvaća poeziju starije, srednje i mlađe generacije pjesnika – što daje izvjestan presjek hrvatske suvremene poezije u izboru sastavljačice.

Predstavljena ‘Antologija suvremene hrvatske poezije’ na bugarskom jeziku
Sep 9, 2014. od Magdalena Hadžić

U Varni je, u izdanju Slavenske književne i umjetničke akademije, objavljena ‘Antologija suvremene hrvatske poezije’ na bugarskom jeziku.
U sklopu međunarodnog festivala Teatar poezije pod naslovom ‘Anđeli iznad nas’, koji se održavao od 2. do 7. rujna, Antologija je predstavljena u Varni, Šumenu i Balčiku, čime je Hrvatska bila u središtu ovogodišnjeg Teatra.
Antologiju je sastavila Enerika Bijač, glavna koordinatorica Slavenske akademije za Hrvatsku, a za prijevod su zaslužne Ivana Primorac i Elka Nyagolova, predsjednica Slavenske akademije i urednica knjige.
Antologija donosi kratku biografiju, fotografiju i poeziju četrdeset pjesnika, a obuhvaća poeziju starije, srednje i mlađe generacije pjesnika što daje jasan presjek hrvatske suvremene poezije.
Krajem listopada Antologija će biti predstavljena i u Sofiji, a potom i u drugim bugarskim gradovima.


Predstavljanje Antologije hrvatske poezije u Bugarskoj
Međunarodni projekti DHK, 10. rujna 2014., WEB stranica Društva hrvatskih književnika

U Varni je održano predstavljanje Antologije hrvatske poezije na bugarskome jeziku. Antologiju su predstavili Božidar Petrač, Jakša Fiamengo i Enerika Bijač.

ANTOLOGIJA HRVATSKE POEZIJE NA BUGARSKOME JEZIKU

U izdanju Slavenske književne i umjetničke akademije u Varni je objavljena Antologija suvremene hrvatske poezije na bugarskom jeziku. U sklopu održavanja međunarodnog festivala Teatar poezije pod naslovom Anđeli iznad nas (2. - 7. rujna 2014.), ova antologija predstavljena je bugarskoj javnosti: u Varni 3. rujna (u hramu Sv. arhanđela Mihovila, u kojemu su se sveta slavenska braća Ćiril i Metod zaustavili na svome putu i radili na sastavljanju slavenskog pisma); u Šumenu 4. rujna (u galeriji „Elena Karamihailova“); u Balčiku 6. rujna (u Nimfeumu dvorca i kompleksa botaničkog vrta pod zaštitom bugarskog Ministarstva kulture). Povodom predstavljanja ove knjige, u fokusu ovogodišnjeg Teatra poezije bila je Hrvatska.

Antologiju je sastavila Enerika Bijač, glavna koordinatorica Slavenske akademije za Hrvatsku, prijevod na bugarski jezik potpisuju Ivana Primorac i Elka Nyagolova, urednica je Elka Nyagolova, predsjednica Slavenske akademije. Antologija donosi kratku biografiju, fotografiju i poeziju 40 pjesnika, a koncipirana je slojevito - tako da obuhvaća poeziju starije, srednje i mlađe generacije pjesnika – što daje izvjestan presjek hrvatske suvremene poezije u izboru sastavljačice ove knjige. Na predstavljanju su sudjelovali: Božidar Petrač, Jakša Fiamengo i Enerika Bijač.

Krajem listopada Antologija će biti predstavljena u Sofiji, a zatim i u drugim većim bugarskim gradovima.

Potporu ovom izdanju dalo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.U Antologiji je objavljeno šest pjesama Ane Horvat.Na hrvatskome, iza skenova iz knjige, te se pjesme navode redom kako su objavljene u Antologiji (OSTAVŠTINA, KRAJ, ŠEĆER NA KRAJU, SMOLA, PREPIRKA i MOLITVA ZA ŠTENE):OSTAVŠTINA

hvala vam
moje ljubavi
ma kako završile
kakve god da ste
čak ako i niste
bile
što ste mi ostavile
osmijeh

KRAJ

na mojem stolu
češer pinije
već miriše
po dimu

prošlo je

uspomene
mokru haljinu
treba svući
i rasprostrti
na užetu
od čežnje
do smrti

ŠEĆER NA KRAJU

zamišljam
da si tvrda glavica salate

otvaram polako
da se ne polomiš
list po list
s nadom da ću na kraju
za poslasticu naći

tvoje slatko
bijelo
srce

SMOLA

tko zna
zbog čega
za kime
plaču četinari
gustim
mirisnim
suzama

i jesu li posmrtno
utješeni jantarom

PREPIRKA

u kutu vrta
ona je željela
omoriku
on se protivio
htio je ondje posaditi
jasen ili ništa

nisu se nagodili

počivaju zajedno
u grobu od betona
a kut u vrtu kuće
zjapi prazan

MOLITVA ZA ŠTENE

molim za štene
mješanca
ženku
pa stoga noću
po zimi
bačeno na cestu
blatno
slomljene cjevanice
očajno toliko
da ne cvili

za višak u leglu
za sve kujine kćeri
molim
još na ovome svijetu
za pedalj
toplog
suhog
utočišta